Porovnanie so Samom Chalupkom

Samo Chalupka, najstarší štúrovský básnik, sa podobne ako Botto venoval jánošíkovskej tematike a to konkrétne v dielach: Likavský väzeň, v ktorom uväznený Jánošík uvažuje o svojom osude, pričom neupadá do beznádeje, ale verí vo svoje oslobodenie a v to, že sa mu opäť podarí zhromaždiť svoju družinu.
Ďalšou básňou s jánošíkovskou tematikou je báseň Junák, v ktorej Jánošík spolu so svojou družinou bojuje proti pánom. Napriek tomu, že všetci padnú, autor verí v obnovenie Jánošíkovho odboja.
Jánošíkovská tematika je spracovaná aj v diele Kráľohoľská, kde Samo Chalupka opisuje iba Jánošíkovu družinu, ktorá sa stále rozrastá a stávajú sa z nich bojovníci za národnú slobodu. V závere básne je vyjadrená výzva k súčasníkom, aby sa búrili proti krivde.