Porovnanie s Jankom Kráľom

Janko Kráľ, najrevolučnejší a najsubjektívnejší básnik slovenského romantizmu, tiež spracoval jánošíkovskú tematiku v dielach Janko, Žobrák a Zbojníkova Balada, známe tiež ako Výlomky z Jánošíka. Toto dielo je ideovo najpriebojnejším spracovaním jánošíkovskej tematiky.
V básni Janko je vyjadrený obraz mladého pána, ktorý je zhnusený mestom a preto hľadá uspokojenie v nepokojnej prírode. Pri rýchlej, ba až divokej jazde víchricou mu zamrzne kočiš a tu sa utvára priestor pre úvahy nad sebou samým a nad životom chudobného ľudu.
V básni Žobrák je na pozadí prírodnej scenérie zobrazený hrdina, ktorý trestá pánsku povýšenosť. Hoci ho presila pánov zlomí, vnútorne je stále pevný. Po rokoch sa preobliekol za žobráka a pri putovaní po krajine hlása príchod novodobého Jánošíka, ktorý sa ukáže celej krajine.
V Zbojníkovej balade je vyjadrený odpor proti panskému svetu, ktorú vyjadruje pomocou jánošíkovskému hrdinovi. Hrdina rozpráva obmenu balady Pán v tŕní sudcom. Potrestaná krutosť pánov v nich vyvolá strach a zdesenie. Z obžalovaného sa tak stáva žalobca, ktorý žaluje spoločenské zariadenie a snaží sa privolať trest vládcom.