Epická línia

I. spev je viac lyrický, opisuje sa tu Jánošík, jeho družina a ich sila, ktorá nemá páru. Mohli by sme ho pokladať aj za súhrnný, pretože v druhej polovici je vyjadrený smútok nad stratou Jánošíka.

II. spev opisuje zlapanie Jánošíka. Jánošík si práve popíjal víno, keď mu oznámil, že okolo domu sa zhromaždilo more drábov. Tí sa neskôr snažili Jánošíka premôcť, no nedarilo sa im to. Jánošík si uvedomuje, že ho Gajdošík zradil a preto ho zabíja. Bol by sa zachránil, keby nebolo baby, ktorá drábom poradila, ako ho premôcť. Najprv im poradila, aby mu podsypali hrach pod nohy a potom aby mu preťali opasok, kde sa ma-la ukrývať jeho sila. Keď ho chytili, navrhli mu, aby sa zachránil a vyzradil, kde ukryl nazbíjané zlato, ale on odmietol:
„Vymeniť? – a načo? vy psohlavci vzteklí!
Nie! – teraz ma zjedzte, keď ste ma upiekli!“8

V III. speve je Jánošík skôr pasívny. Žiaľ nad jeho zatknutím je vyjadrený prostred-níctvom dievčiny, ktorá symbolizuje ľud. V noci sa s ním prichádza rozlúčiť:
„Janíčko, Janíčko, ty moje srdiečko –
ohlás sa, kdeže si, nesiem ti perečko!
Nesiem ti perečko v svojej pravej rúčke:
jaj, beda, prebeda, už sme na rozlúčke!“9

Keďže je dievčina až príliš zúfalá straty milého, vo svojom prológu sa lúči s domovom, matkou a sestrami a napokon sa rozhodne ukončiť svoj život skokom do Dunaja.

V IV. speve sa Jánošík dostáva do rozporu medzi snom a skutočnosťou. Vo sne je voľný, hoci v skutočnosti je uväznený a pripútaný ku skale. Napriek tomu je duchovne silný o čom hovorí aj nasledujúci úryvok:
„Spí opretý na kláte, odretý zo zlata,
ale na ňom nadzemská ligoce sa šata.
Tieň kríža mu na prsiach, na čele blesk žiari,
rúčky, nôžky krvavé – a úsmev na tvári.“10

V V. speve je Jánošík odsúdený na smrť, a tak sa snaží vyrovnať so svojim osudom. Súčastne odsudzuje neprávosť a zároveň aj ľudí, ktorí vykonávajú „spravodlivosť“:
„Oj, ľudia, ľúti ľudia, vy dravý šakali!
brať život! skadiaľ to právo? – či ste ho vy dali?!“11


VI. spev
sa venuje odchodu Jánošíka k šibenici. Cestou sa mu prihovára kňaz, pri-čom rozhovor vytvára predstavu, že sa prihovára aj k národu.
Jánošík si uvedomuje, že ide na smrť, ale stále v ňom tlie malá nádej na záchranu. Napriek všetkému, smrť berie ako vykúpenie z nespravodlivého sveta. Aj v posledných momentoch svojho života myslí na útrapy svojho ľudu a vystupuje ako jeho duchovný vodca.

VII. spev opisuje Jánošíkovu popravu. Tu sa vytvára priestor pre úvahy o jeho živo-te, o tom ako sa stal zbojníkom a o tom, čo ho čaká. Celý kraj smúti nad stratou hrdinu – Jánošíka. Príroda sa spolupodieľa na atmosfére. Pritom sa Slovensko opisuje ako za-kliata krajina.
Na scénu vstupujú víly, ktoré symbolizujú posmrtný život. Tešia sa na jeho príchod a vyzdvihujú výhody života „na druhom svete“. Sľubujú mu, že budú ho milovať a že sa oňho dobre postarajú:
„Tu ťa čaká oblek nový:
pláštik z rosy – moja práca –
tu klobúčik slniečkový
i košieľka z žiar mesiaca.“12

Tesne pred smrťou žiali nad tým, že smrťou stratí ľudí, ktorí sú mu najmilší, a hlavne svoj národ.
Po poprave prichádza posol so správou o milosti od kráľa. Žiaľ, už je neskoro:
„Stojte! tu list s pečaťou od Jeho Jasnosti!
Pozde, pozde, už sa on nevráti z večnosti.“13

VIII. spev vyjadruje pochmúrnu náladu, ktorá vládne po Jánošíkovej poprave medzi ľuďmi. Ľud sa dlho nedokáže spamätať zo straty národného hrdinu. Ľudia si medzi sebou rozprávajú povesti a príbehy o poklade, ktorý nazbíjal a ukryl hlboko v horách a o jeho bájnej sile, ktorá plynula z darov víl (opasok, košeľa a valaška).
Myšlienky slobody a spravodlivosti, ktoré Jánošík prezentoval, sa stávajú oporou ľudí, ktorí bojujú za spravodlivosť a za svoj národ. Jánošík sa stáva symbolom boja za spra-vodlivosť:
„Šuhaji zas nespustia oka z tamtej strany,
kde zašiel dobrý junák, Janík maľovaný.“14

V IX. spev sa Jánošík žení s kráľovnou víl, čím si zaručuje nesmrteľný život. Táto svadba je vo svete mŕtvych veľkou udalosťou a preto sa na nej zúčastnili aj neživé by-tosti ako slnko a mesiac:
„Príde mesiac jasnočelý,
bude družbom na veselí 
príde slnko v koči zlatom,
bude naším starým svatom“15