Citovaná literatúra

1. Citát z III. Budovy Matice Slovenskej.
2. Botto, J.: Súborné dielo. Bratislava, Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry 1955, s. 283.
3. Vongrej, P.: Ján Botto 1829 – 1881, súbor 16 pohľadníc. Martin, Matica Slovenská 1989, s. 7.
4. Vongrej, P.: Ján Botto 1829 – 1881, súbor 16 pohľadníc. Martin, Matica Slovenská 1989, s. 6.
5. Botto, J.: Súborné dielo. Bratislava, Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry 1955, s. 411.
6. Botto, J.: Súborné dielo. Bratislava, Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry 1955, s. 416.
7. Botto, J.: Súborné dielo. Bratislava, Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry 1955, s. 391.
8. Botto, J.: Súborné dielo. Bratislava, Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry 1955, s. 270.
9. Botto, J.: Súborné dielo. Bratislava, Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry 1955, s. 271.
10. Botto, J.: Súborné dielo. Bratislava, Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry 1955, s. 274.
11. Botto, J.: Súborné dielo. Bratislava, Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry 1955, s. 277.
12. Botto, J.: Súborné dielo. Bratislava, Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry 1955, s. 281.
13. Botto, J.: Súborné dielo. Bratislava, Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry 1955, s. 285.
14. Botto, J.: Súborné dielo. Bratislava, Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry 1955, s. 286.
15. Botto, J.: Súborné dielo. Bratislava, Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry 1955, s. 288.
16. Botto, J.: Súborné dielo. Bratislava, Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry 1955, s.
17. Botto, J.: Súborné dielo. Bratislava, Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry 1955, s.
18. …
19. …
20. …
21. …
22. Botto, J.: Súborné dielo. Bratislava, Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry 1955, s.
23. Botto, J.: Súborné dielo. Bratislava, Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry 1955, s.
24. Botto, J.: Súborné dielo. Bratislava, Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry 1955, s.
25. Botto, J.: Súborné dielo. Bratislava, Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry 1955, s.
26. Botto, J.: Súborné dielo. Bratislava, Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry 1955, s.
27. Botto, J.: Súborné dielo. Bratislava, Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry 1955, s.
28. Botto, J.: Súborné dielo. Bratislava, Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry 1955, s.
29. Botto, J.: Súborné dielo. Bratislava, Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry 1955, s.
30. Botto, J.: Súborné dielo. Bratislava, Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry 1955, s.
31. Botto, J.: Súborné dielo. Bratislava, Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry 1955, s.